Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Abdullah bin Hudzafah As—Sahmy

“Sepantasnyalah setiap kaum muslimin mencium kepada ‘Abdullah bin Hudzafah.
Nah Aku yang memulai !“ (‘Umar bin Khatbthab).
Pahlawan yang kita kisahkan ini, sahabat Rasulullah saw. bernama: ‘ABDULLAH BIN
HUDZAFAH AS—SAHMY.
Sebelumnya sejarah melewatkannya begitu saja, seperti milyunan orang-orang ‘Arab
lainnya. Tetapi Islamlah yang kemudian menugaskan ‘Abdullah bin Hudzhafah menemui dua
orang raja besar dunia pada zamannya, iaitu Kisra, Maharaja Persia, dan Kaisar Agung, Maharaja
Romawi. Pertemuan ‘Abdullah dengan kedua raja dunia itu abadi dalam sejarah, dan mewarnai
perjalanan sejarah itu sèndiri.
Pertemuan ‘Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Maharaja Persia, terjadi pada tahun
keenam Hijriyah, iaitu ketika Rasulullah saw. mulai mengembangkan Da’wah Islam ke seluruh
pelosok dunia. Ketika itu beliau berda’wah melalui surat kepada raja-raja ‘Ajam (non Arab),
mengajak mereka masuk Islam.

Rasullulah saw. telah memperhitungkan resiko yang mungkin timbul dalam pekerjaan
penting ini. Para utusan akan diberangkatkan ke negeri-negeri. asing yang belum mereka kenal
selama ini. Mereka tidak paham bahasa negeri-negeri yang mereka tuju, belum mengenal selukbeluk
pemerintahan, sosial, dan budayanya. Tetapi mereka harus pergi ke sana mengajak rajaraja
asing itu meninggalkan agama mereka semula dan agar mereka menanggalkan kemegahan
dan kekuasaaan mereka, untuk tunduk kepada agama Islam yang dianut oleh suatu bangsa yang
kemaren menjadi rakyat taklukan mereka.
Memang suatu tugas yang berat dan berbahaya. Pergi ke sana berarti hilang. Kalau toh
bisa kembali, berarti suatu kelahiran baru. Kerana itu Rasulullah saw. mengum pulkan para
sahabat, kemudian beliau berpidato dihadapan mereka.
Seperti biasa, mula-mula Rasulullah saw. memuji Allah swt. dan membaca tasyahhud.
Sesudah itu beliau berkata:
“Sesungguhnya aku telah merencanakan hendak mengirim beberapa orang di antara
kalian kepada raja raja ‘Ajam. Kerana itu janganlah kalian menolak gagasan ku, seperti Bani Israil
menolak gagasan Isa bin Maryam.”
Jawab para sahabat, “Kami senantiasa siap melaksanakan segala perintah Rasulullah.
Kami bersedia dikirim ke. mana saja dihendaki Rasulullah.”
Rasulullah menunjuk enam orang sahabat untuk menyampaikan surat beliau kepada
raja-raja ‘Arab dan ‘Ajam. Salah seorang di antara mereka ialah ‘Abdullah bin Hudzafah As-
Sahmy, dipilih beliau untuk menyampaikan surat kepada Kisra Abrawiz, Maharaja Persia.
‘Abdullah bin Hudzafah telah menyiapkan kendaraannya untuk berangkat. Anak-anak
dan keluarganya dititipkannya kepada para sahabat. Kemudian dia berangkat ke tujuan,
mengemban tugas dan Rasulullah dengan semangat dan tanggung jawab penuh. Gunung yang
tinggi didakinya; lurah yang dalam dituruninya. Dia benjalan seorang diri, tiada berteman selain
Allah swt.
Akhirnya ‘Abdullah bin Hudzafah tiba di ibu kota Persia. Dia minta izin masuk untuk
bertemu dengan Kisra. ‘Abdullah memberitahukan kepada pengawal, bahwa dia utusan
Rasulullah untuk menyampaikan surat kepada Kisra. Pengawal memberi tahu Kisra, ada utusan
membawa surat untuk Baginda.
Kisra memanggil segala pembesar supaya hadir ke majlis Kisra. Kemudian Kisra
mengizinkan ‘Abdullah bin Hudzafah masuk menghadap baginda di majlis yang serba gemilang
itu.
‘Abdullah menghadap dengan pakaian sederhana, seperti kesederhanaan orang-orang
Islam, tetapi kepalanya tegak, jalannya tegap. Dalam tulang belulangnya mengalir keperkasaan
Islam. Di dalam hatinya menyala kekuasaan Iman.
Tatkala Kisra melihat ‘Abdullah menghadap, dia memberi isyarat kepada pengawal
supaya menenima surat yang dibawa ‘Abdullah. Tetapi ‘Abdullah menolak memberikannya
kepada pengawal.
Kata ‘Abdullah, “Jangan...! Rasulullah memerintahkan supaya memberikan surat ini
langsung ke tangan Kisra tanpa perantara Aku tidak mahu menyalahi perintah Rasulullah”
Kata Kisra kepada pengawal, “Biarkan dia mendekat kepadaku!”
‘Abdullah menghampiri Kisra, kemudian surat itu diberikannya ketangan Kisra sendiri.
Kisra memanggil sekretaris berkebangsaan ‘Arab, berasal dari Hirah.’) Kemudian Kisra
memerintahkan sekretaris itu membuka surat tersebut di hadapan baginda dan menyuruh
membacakan isinya:
“Dan Muhammad Rasulullah, kepada Kisra, Maharaja Kisra.
Berbahagialah siapa yang mengikut petunjuk....”
Baru sampai di situ sekretaris membaca surat, api ke marahan menyala di dada Kisra.
Mukanya merah, dan urat lehernya membengkak. Hal itu ialah kerana Rasulullah menyebut
nama beliau sendiri lebih dahulu sebelum menuliskan nama Kisra. Lalu Kisra merebut surat
tersebut dari tangan sekretaris, dan menyobeknya tanpa mengetahui isi surat selanjutnya.
Kisra berteriak, “Berani-berani dia menulis seperti itu kepadaku....! padahal dia
budakku...!”
Lalu diperintahkannya mengusir ‘Abdullah bin Hudzafah dari majlis.
‘Abdullah bin Hudzafah keluar dan Majlis Kisra. Dia tidak mengetahui apa yang akan
terjadi pada dirinya sesudah itu. Mungkin dia akan dibunuh dan mungkin pula akan tetap hidup
di dunia bebas. Tetapi tidak lama ‘Ab dullah berpikiran begitu, ia pun berkata kepada dirinya
sendiri, ‘Demi Allah! Aku tidak peduli apa pun yang akan terjadi. Yang penting tugas yang
dibebankan Rasulullah kepadaku telah kulaksanakan dengan baik. Surat Rasulullah telah
kusampaikan ke tangan yang bersangkutan.”
Lalu dengan sgap dia melompat naik kendaraannya, dan berpacu secepat-cepatnya.
Setelah kemarahan Kisra Abrawiz agak mereda, diperintahkannya pula para pengawal
supaya menghadapkan ‘Abdullah kembali. Tetapi ‘Abdullah sudah tidak ada di tempat. Para
pengawal mencari ‘Abdullah ke mana mana. Jejaknya pun tidak dapat mereka temukan. Mereka
melacak ‘Abdullah di jalan yang menuju ke Jazirah ‘Arab. Tetapi ‘Abdullah sudah jauh, sehingga
tidak mungkin tersusul oleh mereka.
Setibanya ‘Abdullah di hadapan Rasulullah, dilaporkannya segala kejadian yang dilihat
dan dialaminya, dan perbuatan Kisra menyobek surat beliau.
Mendengar laporan ‘Abdullah, Rasulullah berkata ‘
(Semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya pula!)
Kisra menulis surat kepada Badzan, wakil baginda di Yanian untuk menangkap
Rasulullah, kemudian membawa beliau ke hadapan Kisra.
Badzan segera melaksanakan perintah Maharaja Persia yang dipertuan. Badzan mengirim dua
orang yang pilihan untuk menangkap Rasulullah, disertai sepucuk surat untuk beliau. Surat itu
memerintahkan Rasulullah agar segera berangkat menghadap Kisra bersama-sama dengan
kedua orang itu tanpa menunggu-nunggu.
Badzan memerintahkan pula kepada kedua utusannya supaya menyelidiki dengan
seksama di mana Rasulullah berada, agar teliti dalam segala urusan, dan supaya melapor
kepadanya sewaktu-waktu.
Kedua utusan Badzan segera berangkat. Maka dalam tempo singkat keduanya telah
sampai di Thaif. Di sana mereka bertemu dengan para pedagang suku Quraisy. Keduanya
bertanya kepada mereka di mana Rasulullah berada. Para pedagang mengatakan, “Muhammad
berada di Yatsrib.”

Kemudian para pedagang itu meneruskan perjalanan mereka ke Makkah. Setibanya di
Makkah, mereka menyiarkan berita gembira kepada penduduk Makkah. Kata mereka,
“Tenanglah kalian...! Kisra akan membunuh si Muhammad, dan melindungi kalian dan
kejahatannya.”
Kedua utusan Badzan terus ke Madinah. Mereka langsung menemui Rasulullah dan
menyampaikan surat Badzan kepada beliau:
Kata mereka, Kisra, Maharaja Persia mengirim surat kepada Raja kami, Badzan,
memerintahkan kami menemui Anda. Kisra memerintahkan kami supaya membawa Anda
bersama-sama dengan kami menghadap baginda. Jika Anda berkenan pergi bersama-sama kami,
Kisra mengatakan, itulah yang sebaik-baiknya bagi Anda, kerana baginda tidak akan
menghukum Anda. Tetapi jika Anda mengabaikan perintah Baginda, Anda tentu sudah tahu,
baginda sangat berkuasa untuk membinasakan Anda!”
Rasulullah saw. tersenyum-senyum mendengar perkataan utusan Badzan.
Beliau berkata kepada mereka, “Sebaiknya Tuan-tuan beristirahat lebih dahulu sampai
besok. Besok pagi Tuan tuan boleh kembali ke sini!”
Besok pagi kedua utusan itu datang kembali menemui Rasulullah, sesuai dengan janji.
Kata mereka, “Sudah siapkah Anda berangkat bersama-sama dengan kami menemui
Kira?”
Jawab Rasulullah, ‘ tidak dapat lagi bertemu dengan Kisra sesudah hari ini Kisra telah
dibunuh oleh anaknya sendiri “Syirwan”, pada jam sekian, detik sekian, hari dan bulan itu.”
Kedua utusan Badzan melihat wajah Rasulullah saw. dengan mata terbelalak keheranan.
“Sadarkah Anda dengan ucapan Anda?” tanya mereka. “Bolehkan kami tulis ucapan
Anda itu untuk Badzan?”
“Silakan...! Bahkan boleh Tuan-tuan tambahkan, bahwasanya agamaku akan mencapai
seluruh kawasan kerajaan Kisra. Jika Badzan masuk Islam, maka wilayah yang berada di bawah
kekuasaannya akan saya serahkan kepadanya. Kemudian Badzan sendiri kuangkat menjadi raja
bagi rakyatnya.” jawab Rasulullah yakin.
Kedua utusan Badzan meninggalkan Rasulullah saw. Mereka kembali menghadap
Badzan. Mereka melapor kepada Badzan pertemuannya dengan Rasulullah saw., dan
menyampaikan pesan beliau kepadanya.
Kata Badzan, “Jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, sesungguhnya dia seorang
Nabi. Jika tidak, ucapannya itu hanya mimpi belaka.”
Tidak berapa lama kemudian, tibalah surat Syirwan kepada Badzan.
Kata Syirwan, “Kisra telah saya bunuh. Aku terpaksa membunuhnya kerana dia
menindas rakyat kami. Para bangsawan kami habiskan. Wanita-wanita mereka kami tawan. Dan
harta benda mereka kami rampas. Maka bila suratku ini telah engkau baca, kamu dan rakyatmu
hendaklah menyatakan tunduk kepadaku!”
Selesai membaca surat itu, Badzan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, mulai saat
ini dia masuk Islam - Mendengar pengumumannya itu, maka Islam pula segala pembesar dan
orang-orang keturunan Persia yang berada di Yaman.

Itulah kisah pertemuan ‘Abdullah bin Hudzafah As Sahmy dengan Kisra, Maharaja
Persia.
Nah...! Bagaimana pula kisah pertemuannya dengan Kaisar Agung, Maharaja Rum?
Pertemuan ‘Abdullah bin Hudzafah As Sahmy dengan Kaisar Agung, terjadi pada masa
pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Khaththab Al-Faruq. Kisahnya merupakan kisah yang amat
mengagumkan.
Pada tahun kesembilan-belas Hijriyah, Khalifah ‘Umar mengirim angkatan perang kaum
muslimin memerangi kerajaan Rum. Dalam pasukan itü terdapat seorang perwira senior,
‘Abdullah bin Hudzafah As Sahmy,
Kaisar Rum telah mengetahui keunggulan dan sifat-sifat tentara muslimin. Sumber
kekuatan mereka ialah Iman yang membaja, dan kedalaman ‘aqidah, serta kebera nian mereka
menghadang maut. Mati fisabifflah menjadi tekad dan cita-cita hidup mereka.
Kaisar memerintahkan kepada para perwiranya, “Jika kalian berhasil menawan tentara
muslimin, jangan kalian bunuh mereka. Tetapi bawa ke hadapanku!” Ditakdirkan Allah,
‘Abdullah bin Hudzafah tertawa. ‘Abdullah dibawa mereka ke hadapan Baginda Kaisar.
Kata mereka, “Tawanan ini adalah sahabat Muhammad. Dia termasuk sahabat senior,
dari kelompok yang pertama-tama masuk Islam. Dia tertawan, lalu kami bawa ke hadapan
Paduka.”
Lama juga kaisar memperhatikan ‘Abdullah bin Hudzafah. Sesudah itu baru dia berkata,
“Saya hendak menawarkan sesuatu kepada engkau.”
“Apa yang hendak Anda tawarkan?” tanya Abdullah.
“Mahukah engkau masuk agama Nasrani? Jika engkau mahu, saya bebaskan engkau,
kemudian saya beri pula hadiah besar,” kata Kaisar.
‘Abdullah bernafas dalam-dalam, lalu menjawab:
‘Yaah ...., aku lebih suka mati seribu kali daripada menerima tawaran Anda,” kata
‘Abdullah mantap.
Kata Kaisar, “Saya lihat engkau seorang perwira yang pintar. Jika engkau mahu
menerima tawaranku, saya angkat engkau menjadi pembesar kerajaan, dan saya bagi kekuasaan
saya dengan engkau.”
‘Abdullah yang diborgol itu tersenyum. Kemudian ia berkata: “Demi Allah! Seandainya
Anda berikan kepadaku semua kerajaan Anda, ditambah dengan semua kerajaan ‘Arab, agar aku
keluar dari agama Muhammad agak sebentar saja, nescayalah aku tidak dapat menerimanya.”
Kata Kaisar, “Kalau begitu, saya bunuh engkau!”
Jawab ‘Abdullah, “Silakan...! Lakukanlah sesuka Anda!”
‘Abdullah disuruhnya ikat di kayu salib. Kemudian diperintahkannya tukang panah
memanah lengan ‘Abdullah.
Sesudah itu Kaisar bertanya, “Bagaimana...? Mahukah engkau masuk agama Nasrani?”
“Tidak!” kata ‘Abdullah.
‘Panah kakinya!” perintah Kaisar.
Maka dipanah orang pula kakinya.

“Nah! Mahukah engkau pindah agama?” tanya Kaisar membujuk
‘Abdullah tetap menolak.
Sesudah itu Kaisar menyuruh hentikan siksaan dengan panah, lalu ‘Abdullah
diturunkan dari tiang salib. Kemudian Kaisar meminta sebuah kuali besar, lalu dituangkan
minyak ke dalam dan diletakkan orang di atas tungku berapi. Setelah minyak menggelegak,
Kaisar meminta dua orang tawanan muslim. Seorang di antaranya disuruh nya lemparkan ke
dalam kuali. Sebentar kemudian, daging orang itu hancur sehingga keluar tulang belulangnya.
Kaisar menoleh kepada ‘Abdullah, dan membujuknya masuk Nasrani. Tetapi ‘Abdullah
menolak lebih keras. Setelah Kaisar putus asa, diperintahkannya melemparkan ‘Abdullah ke
dalam kuali. Ketika pengawal menggiring ‘Abdullah ke dekat kuali, ‘Abdullah menangis.
Para pengawal mengatakan kepada Kaisar, ‘Dia menangis, Paduka!”
Kaisar menduga, tentu ‘Abdullah menangis kerana takut mati.
Kata Kaisar, “Bawa dia kembali kepadaku!”
‘Abdullah berdiri kembali di hadapan Kaisar.
Kaisar menanyakan apakah ‘Abdullah mahu menjadi Nasrani. Dengan Iman yang kokoh
kuat, ‘Abdullah tetap menolak bujukan Kaisar.
Kata Kaisar, “Celaka...! Mengapa engkau menangis?”
Jawab Abdullah, “Aku menangis kerana keinginanku selama ini tidak terkabul. Aku
ingin mati di medan tempur perang fisabillah. Ternyata kini, aku akan mati konyol dalam kuali.”
“Mahukah engkau mencium kepalaku? Nanti kubebaskan engkau!” kata Kaisar dengan
angkuh.
Jawab Abdullah, “bebas beserta semua kawan-ka wanku tawanan muslim?”
Jawab Kaisar, “Ya, saya bebaskan engkau berserta semua tawanan muslim.”
‘Abdullah berpikir sejenak, “Aku harus mencium kepala musuh Allah. Tetapi aku dan
kawan-kawan yang tertawan bebas. Ah.. tidak ada ruginya.”
“Abdullah menghampiri Kaisar, lalu diciumnya kepala musuh Allah itu.
Sesudah itu Kaisar memerintahkan para pengawal mengumpulkan semua tawanan
muslim untuk dibebaskan dan diserahkan kepada ‘Abdullah bin Hudzafah.
Setibanya ‘Abduflah bin Hudzafah di hadapan Khalifah ‘Umar bin Khaththab, dilaporkannya
kepada beliau semua yang dialaminya serta pembebasannya berikut sejumlah tentara muslimin
yang tertawan. Khalifah sangat gembira mendengarkan laporan ‘Abdullah. Ketika Khalifah
memeriksa prajurit muslim yang tertawan dan bebas bersama-sama ‘Abdullah, beliau berkata,
“Sepantasnyalah setiap orang muslim mencium kepala ‘Abdullah bin Hudzafah. Nah...! Aku
yang memulai....!”
Khalifah berdiri seketika itu juga, lalu mencium kepala ‘Abdullah bin Hudzafah As
Sahmy.

Related Posts by CategoriesTidak ada komentar: