Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

‘Amr bin Jamuh

‘AMR BIN JAMUH adalah salah seorang pemimpin Yatsrib masa jahiliyah. Dia kepala
suku yang dihormati dari Bani Salamah. Seorang penduduk Madinah yang sangat pemurah dan
memiliki peri kemanusiaan yang tinggi.
Sudah menjadi adat bagi para bangsawan jahily menempatkan patung di rumah mereka
masing untuk pribadi mereka. Pertama, supaya mereka dapat mengambil berkat dan memuja
patung tersebut setiap pagi dan petang. Kedua, untuk memudahkan mereka meletakkan kurban
suci di altar pada waktu-waktu tertentu. Ketiga, supaya mereka dapat mengadukan keluhankeluhan
mereka setiap waktu diperlukan.
Patung di rumah ‘Amr bin Jamuh bernama “M a n a t”. Patung itu terbuat dari kayu.
Buatannya indah dan ma-hal harganya. Guna perawatannya ‘Amr bin Jamuh perlu
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Patung itu selalu dibersihkan dan diminyakinya dengan
wangi khusus dan mahal.
Tatkala cahaya iman mulai merambat di Yatsrib dari rumah ke rumah, usia ‘Amr bin
Jamuh sudah lewat enam puluh tahun. Tokoh da’wah Islamiah yang pertama-tama aktif di
Yatsrib ialah Mush’ab bin ‘Umair.
Tiga orang putera ‘Amr bin Jamuh, iaitu : Mu’awwadz, Mu’adz dan Khallad, serta
seorang kawan sebaya mereka, iaitu Mu’adz bin Jabal, telah masuk Islam di tangan Mush ‘ab bin
‘Umair. Bersama ketiga putera ‘Amr Islam pula ibu mereka Hindun. ‘Amr tidak mengetahui
kalau putera putera dan isterinya telah masuk Islam.
Hindun, isteri ‘Amr bin Jamuh, mengetahui bahwa Islam telah menjadi agama
penduduk Yatsrib. Para bangsawan dan kepala-kepala suku telah banyak masuk Islam. Yang
belum masuk Islam hanya suaminya dan beberapa orang lain yang jumlahnya tidak seberapa.
Hindun mencintai suaminya dan hormat kepadanya. Dia kuatir kalau suaminya mati
kafir lalu masuk neraka. Tetapi sebaliknya ‘Amr selalu pula kuatir keluarganya akan
meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dia takut putera-puteranya terpengaruh oleh
da’wah yang dilancarkan Mush’ab bin ‘Umair. Kerana dalam tempo singkat Mush’ab berhasil
merubah agama orang banyak dan menjadikan mereka muslim.
Kerana itu ‘Amr berkata kepada isterinya, “Hai, Hindun! Hati-hatilah menjaga anakanak,
agar mereka jangan sampai bertemu dengan orang itu (Mush ‘ab bin ‘Umair)!”
Jawab isterinya, “Adinda patuhi nasihat kakanda. Tetapi pernahkah kakanda mendengar
putera kakanda Mu ‘adz bercerita mengenai orang itu?”
“Celaka ! Apakah si Mu’adz telah masuk agama orang itu? “tanya ‘Amr gusar.
Wanita yang saleh itu kasihan melihat suaminya yang sudah tua.
“Tidak! Bukan begitu! Tetapi si Mu’adz pernah hadir dalam majelis orang itu, dia ingat
kata-katanya,” jawab isterinya menenteramkan hati ‘Amr.

‘panggillah dia kemari!” kata suaminya.
Ketika Mu’adZ hadir di hadapan bapaknya, ‘Amr berkata, “Coba baca kata-kata yang
pernah diucapkan orang itu. Bapak ingin emndengarkannya
Mu’adz membacakan surat Al-Fatihah kepada bapaknya.
“Alangkah bagus dan indahnya kalimat itu,” kata ‘Amr.
“Apakah setiap ucapannya seperti itu?” tanya ‘Armr.
“Bahkan lebih bagus dari itu. Bersediakah Bapak bai’at dengannya? Rakyat Bapak telah
bai’at semuanya dengan dia,” kata Mu’adz.
Orang tua itu diam sebentar. Kemudian dia berkata, “Saya tidak akan melakukannya
sebelum musyawarah lebih dahulu dengan “Manat”. Saya menunggu apa yang dikatakan
Manat.”
“Bagaimana Manat bisa menjawab? Bukankah itu benda mati tidak bisa berpikir dan
tidak bisa berbicara?” kata Mu’adz.
“Saya katakan kepadamu, saya tidak akan mengambil keputusan tanpa dia!” kata ‘Amr
menegaskan.
‘Amr bin Jamuh menyembah Mamat di altar tempat dia biasa memuja. Dipujinya patung
itu dengan puji-pujian setinggi Kemudian dia berkata, “Hai, Manat! Saya tidak ragu, engkau
tentu tahu mengenai seorang Da’i yang datang dari Makkah. Dia tidak bermaksud jahat kepada
siapa pun, inelainkan kepada engkau sendiri. Dia datang kemari, melarang kami menyembah
engkau. Sekalipun saya terpesona mendengarkan kalimat-kalimatnya yang indah, saya tidak
mahu melakukan bai’at dengannya sebelum bermusyawarat dengan engkau. Kerana itu berilah
saya petunjukmu.”
Sudah tentu Manat tidak menjawab apa-apa. Dia diam seribu bahasa seperti biasa, dan
akan terus diam.
Kata ‘Amr, “Mungkin engkau marah kepada saya. Padahal saya tidak pernah
menyakitimu selama ini. Tetapi tidak apalah. Engkau akan saya tinggalkan beberapa hari sampai
marahmu hilang.”
Putera-putera ‘Amr tahu benar kapan waktunya bapak mereka memuja berhala itu.
Mereka juga tahu iman bapaknya telah goyang terhadap Manat. Kerana itu mereka berusaha
hendak mencabut Manat dari hati yang telah goyang itu sampai tuntas. Itulah jalan satu-sa tunya
menuju iman yang benar.
Pada suatu malam putera-putera ‘Amr dan kawan mereka Mu’adz bin Jabal pergi ke
altar tempat Manat berada. Manat mereka ambil, lalu mereka bawa ke lobang kotoran Bath
Salamah dan mereka lemparkan ke sana. Tidak seorang pun yang mengetahui dan melihat
perbuatan mereka.
Setelah hari Subuh, ‘Amr pergi ke altar hendak memuja. Tetapi alangkah terkejutnya
‘Amr ketika dilihatnya Manat tidak ada di tempatnya.
“Celaka Kemana Tuhan kita? Siapa yang mengambilnya tadi malam?’ tanya ‘Amr.
Tidak seorang pun yang menjawab. ‘Amr mencari Manat ke mana-mana. Dia marah-marah.
Akhirnya patung itu ditemukannya ke comberan dalam keadaan terbalik, kepalanya kebawah
dan kakinya ke atas. Manat diambilnya, lalu dimandikan dan diminyaki dengan minyak wangi.
Sesudah itu diletakkannya kembali ke tempat semula.
“Demi Allah! Seandainya saya tahu siapa yang menganiaya engkau, nescaya saya
hukum dia!” kata ‘Amr kepada Manat.
Malam kedua anak-anak remaja itu bertindak pula seperti yang dilakukan mereka
kemaren. Setelah Subuh tiba, ‘Amr mencari Manat dan menemukannya dalam lobang comberan
bergelimang kotoran. ‘Amr mengambil Manat, lalu dibersihkannya, kemudian diminyakinya
dengan harum-haruman. Sesudah itu diletakkannya pula kembali ke tempat pemujaan.
Begitulah remaja-remaja itu memperlakukan Manat setiap malam. Akhirnya habislah kesabaran
‘Amr. Maka diambilnya pedang, kemudian digantungkannya di leher patung Manat.
Kata ‘Amr, “Hai, Manat! Demi Allah! Sesungguhnya saya tidak tahu siapa yang
menganiaya engkau. Seandainya: engkau memang sanggup, cobalah lawan orang yang
menganiayamu itu. ini pedang untukmu’
`Kemudian orang tua itu pergi tidur. Setelah putera-putera ‘Amr yakin ayahnya telah
tidur pula, mereka pergi ke tempat Manat. Mereka ambil pedang yang tergantung di leher
Manat, kemudian Manat mereka bawa ke luar. Sesudah itu Manat mereka ikat jadi satu dengan
bangkai anjing lalu mereka lemparkan ke comberan Bani Salamah. Setelah orang tua itu bangun,
dilihatnya Manat tidak ditempatnya. ‘Amr pergi mencari-cari dan ditemukanr dalam comberan.
Muka Manat menghadap ke tanah bersatu dengan bangkai anjing. Pedangnya tidak ada.
Sekarang Manat tidak diambilnya, tetapi dibiarkannya tercampak dalam comberan.
Kata ‘Amr, “Kalau benar engkau Tuhan, nescaya engkau tidak mahu masuk comberan
bersama dengan bangkai anjing.”
Tidak lama kemudian ‘Amr masuk Islam.
‘Amr bin Jamuh merasakan bagaimana manisnya iman. Dia menyesali dosa-dosanya
selama dalam kemusyrikan. Maka setelah Islam, diarahkannya seluruh hidupnya, hartanya, dan
anak.anaknya dalam menta’ati Allah dan Rasul-Nya.
Tidak berapa lama kemudian terjadi perang Uhud. ‘Amr bin Jamuh melihat ketiga
puteranya bersiap.siap hendak memerangi musuh-musuh Allah. Mereka bersemangat dan
tangkas bagaikan singa jantan. Dalam hati mareka bergelora keinginan hendak mati syahid dan
memperoleh ridha Allah. Apa yang dilihat ‘Amr berbekas di hatinya dan membakar semangat
dan tekadnya untuk turut berperang bersama.sama dengan Putera-puteranya di bawah bendera
Rasulullah saw.
Tetapi putera-putera ‘Amr sepakat melarang bapak mereka turut berperang Dia sudah
tua dan berjalan terpincang Allah telah memberi kelonggaran baginlya kerana sudah ‘uzur dan
cacat. Putera berkata kepada ‘Amr, ‘Wahai Bapak kami! Sesungguhnya Allah telah
membebaskan Bapak dari kewajiban berperang. Mengapa Bapak harus memaksakan diri.
Bukankah Allah telah mema ‘afkan Bapak?”
Orang tua itu marah mendengar keberatan putera puteranya. Dia pergi menemui Rasulullah
mengadukan mereka kepada beliau.
“Wahai Rasulullah! Putera-putera saya melarang saya berbuat baik. Mereka keberatan
saya turut berperang kerana saya sudah tua dan pincang. Demi Allah! Walaupun saya sudah tua
dan pincang, saya tidak ingin bersantai santai untuk mendapatkan surga. Sungguh pun saya
pincang, saya pengendara kuda yang tangkas!” kata ‘Amr mengadu kepada Rasulullah.

Maka bersabda Rasulullah kepada putera-puteranya, “Biarkanlah ayah kalian! Mudahmudahan
Allah memberinya rezki surga.”
Putera-putera ‘Amr membiarkan bapaknya turut berperang, kerana patuh kepada
perintah Rasulullah.
Ketika waktu berangkat sudah tiba, ‘Amr bin Jamuh pamit kepada isterinya
mengucapkan salam perpisahan. Berpisah untuk tidak bertemu lagi. Kemudian dia meng hadap
ke kiblat sambil menadahkan kedua tangannya ke langit. Dia mendo’a, “Wahai Allah! Berilah
saya rezki sebagai syuhada. Janganlah saya dikembalikan kepada keluarga saya dengan kecewa
Sesudah mendo’a dia berangkat diiringi ketiga orang puteranya dan pasukan besar
kaumnya, Bani Salamah. Ketika pertempuran telah berkecamuk, tentara muslimin terpencarpencar,
banyak yang meninggalkan Rasulullah. ‘Amr bin Jamuh berada di barisan depan
pasukan berkuda. Dia jatuh terbanting dari kudanya. Dia bangun dan menyerang musuh
terpincang-pincang sambil berteriak, “Saya tertarik ke surga Saya tertarik ke surga Saya tertarik
ke surga !“
‘Amr selalu didampingi puteranya Khallad. Kedua beranak itu melindungi Rasulullah
dengan menebaskan pedang mereka kepada musuh-musuh yang mendekat. Namun akhirnya
kedua beranak itu tewas di medan tempur sebagai syuhada’ dalam waktu hampir bersamaan.
Selesai pertempuran, Rasulullah memeriksa korban korban yang syahid untuk
menyaksikan mayat-mayat mereka. Beliau memerintahkan kepada para sahabat, “kuburkan
mereka dengan pakaian mereka yang berlumuran darah. Saya menjadi saksi bagi mereka, bahwa
mereka syahid kerana Allah. Tidak seorang pun muslim yang terluka dalam perang fi sabilillah,
melainkan darahnya mengalir di hari kiamat menjadi za ‘faran dan baunya seperti kasturi.
Kuburkan ‘Amr bin Jamuh satu kuburan dengan Khallad bin ‘Amr. Keduanya saling mencinta
dan berada dalam satu barisan di dunia.”
Semoga Allah meridhai ‘Amr bin Jamuh dan seluruh syuahada dalam perang Uhud. Ya
Allah! Berilah cahaya dalam kubur mereka
Amin!!!

Related Posts by CategoriesTidak ada komentar: