Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Do'a agar tidak condong pada kesesatan

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة, انك انت الوهاب

"Rabbana laa tuzigh quluubana ba'da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rohmah. Innaka antal wahhaab"

Artinya : " Yaa Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan akruniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi".

Related Posts by CategoriesTidak ada komentar: